Domov
Napíšte nám
Fotogaléria a pozadia
 

RÝCHLE INFORMÁCIE

Cenník

prehľadný cenník všetkých služieb, ktoré ponúka salón Westík

A. Strihanie, trimovanie a česanie

01. Strihanie psov - Paušálna cena pre invalidných dôchodcov ......
02. Strihanie psov - Malé plemená ...............................................
03. Strihanie psov - Stredné plemená ..........................................
04. Strihanie psov - Veľké plemená ..............................................
05. Strihanie psov - Neštandardné veľké plemená ........................
06. Strihanie psov - Malé plemená s kúpaním ...............................
07. Strihanie psov - Stredné plemená s kúpaním .........................
08. Strihanie psov - Veľké plemená s kúpaním .............................
09. Strihanie psov - Neštandardné veľké plemená s kúpaním .......
10. Strihanie mačiek - Paušálna cena ...........................................
11. Strihanie zajacov - Paušálna cena ...........................................

13,00€
18,00€
20,00€
35,00€
60,00€
35,00€
38,00€
50,00€
78,00€
35,00€
30,00€

B. Iné služby na objednávku

12. Kúpanie + sušenie ................................................................
13. Česanie podľa plemena .........................................................
14. Údržba nechtov, vytláčanie análnych žliaz .............................

25,00€
podľa bodu A
5,00€

C. Príplatky

15. Strihanie dohola ...................................................................
16. Česanie pri kúpaní ................................................................
17. Nadmerná agresivita .............................................................
18. Nadmerné znečistenie priestoru ............................................
19. Odparazitovanie v špeciálnom roztoku, vyberanie kliešťov.....
20. Strihanie mimo objednávky ...................................................

7,00€
10,00€
15,00€
5,00€
10,00€
30,00€

D. Špeciálne služby

22. Klasický kurz strihania - 1 deň ...............................................
23. Klasický kurz strihania - 1/2 deň ............................................
24. Kondičný kurz strihania - 1 deň ..............................................
25. Kondičný kurz strihania - 1/2 deň ...........................................

80,00€
40,00€
90,00€
45,00€

cenník je platný od 01.10.2019

VERNOSTNÝ PROGRAM

Psí salón Westík si váži verných
zákazníkov a preto im ponúka vernostný program.

Vernostný program Vám umožní
využívať naše služby výhodnejšie.

Ako sa môžete zapojiť?
Stačí, ak si vždy po Vašej návšteve u nás necháte na vernostnú kartu odtlačkom pečiatkou potvrdiť vašu návštevu.