Domov
Napíšte nám
Fotogaléria a pozadia
 

RÝCHLE INFORMÁCIE

Cenník

prehľadný cenník všetkých služieb, ktoré ponúka salón Westík

A. Strihanie, trimovanie a česanie

01. Pre invalidných dôchodcov - len držitelia ZŤP
02. Malé plemená
03. Stredné plemená
04. Veľké plemená
05. Neštandardné veľké plemená
06. Malé plemená s kúpaním
07. Stredné plemená s kúpaním
08. Veľké plemeno s kúpaním
09. Neštandardné veľké plemeno s kúpaním

  18,00€
  28,00€
  33,00€
  50,00€
100,00€
  45,00€
  50,00€
  70,00€
150,00€

B. Iné služby na objednávku

10. Kúpanie + sušenie
11. Česanie podľa plemena
12. Údržba nechtov, vytláčanie análnych žliaz

  30,00€
podľa bodu A
  10,00€

C. Príplatky

13. Strihanie dohola
14. Nadmerná agresivita
15. Nadmerné znečistenie priestoru
16. Vyberanie kliešťov

   10,00€
 15,00€
   5,00€
 10,00€

D. Špeciálne služby

17. Klasický kurz strihania - 1 deň ...............................................
18. Klasický kurz strihania - 1/2 deň ............................................
19. Zdokonalovací kurz - 1 deň ..............................................
20. Zdokonalovací kurz - 1/2 deň ...........................................

100,00€
  50,00€
120,00€
  60,00€

cenník je platný od 01.02.2024

VERNOSTNÝ PROGRAM

Psí salón Westík si váži verných
zákazníkov a preto im ponúka vernostný program.

Vernostný program Vám umožní
využívať naše služby výhodnejšie.

Ako sa môžete zapojiť?
Stačí, ak si vždy po Vašej návšteve u nás necháte na vernostnú kartu odtlačkom pečiatkou potvrdiť vašu návštevu.